PDBeH tekst zeegroen 924x53

PDBeH (Pessoas Desaparecidas Brasil e Holanda), gevestigd te Kamerik, is een ANBI organisatie, d.w.z. dat de stichting door de belastingdienst wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Ons kenmerk is: RSIN-nummer 857193752

Hoofddoel van de stichting:

Geadopteerden weer in contact brengen met hun biologische moeders/familie.
Een manier om dit te doen is het verzamelen van DNA van in eerste instantie moeders in Brazilie, die een kind hebben afgestaan/moeten afstaan.
Hier is veel geld voor nodig. Giften zijn daarom zeer welkom.
In principe kunt u een gift bij uw jaarlijkse aangifte inkomensbelasting als aftrekpost op uw belastingformulier vermelden.
Wel zijn hier door de belastingdienst voorwaarden aan gesteld, te weten:
Draagt u ons een warm hart toe en wilt u ons door een gift steunen, dan kan dat op de volgende manieren:

 • Een gewone gift
  Een gewone gift is een gift die u maar 1 keer per jaar doet en met ons heeft u geen afspraak hierover gemaakt.
  Een gewone gift mag u aftrekken als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
  · Uw gift gaat naar een ANBI-organisatie;
  · Uw gift is vrijwillig;
  · U krijgt niets in ruil voor uw gift;
  · U kunt aantonen dat u de gift hebt gedaan. (Dat blijkt bijvoorbeeld uit de afschrijvingen van uw (bank)rekening).

  Hou wel rekening met de drempel en het maximum want voor gewone giften geldt een drempel. Het bedrag daarboven mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag.
  Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.
  Als u online aangifte doet, heeft de belastingdienst uw drempelbedrag ingevuld op het scherm waar u uw giften kunt aftrekken.
  Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60,00. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen.
  Voorbeeld
  Uw drempelinkomen is € 27.000,00. Het drempelbedrag is dan € 270,00 (is 1% van € 27.000,00) en het maximumbedrag € 2.700,00 (is 10% van € 27.000,00).
  Als u € 450,00 aan gewone giften geeft, berekent u uw aftrek zo:
  U geeft in totaal € 450,00
  Daarvan trekt u het drempelbedrag af € 270,00
  U mag dus in totaal aftrekken € 180,00
 • Een periodieke gift
  U maakt periodiek (per maand / kwartaal / half jaar / jaar) een bedrag naar ons over.
  Uw gift is een periodieke gift als u aan deze 3 voorwaarden voldoet:
  · U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan ons (een ANBI-organisatie). U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.
  · U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
  · U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar. Overlijdt u vóórdat die termijn afloopt, dan moet de jaarlijkse gift stoppen bij uw overlijden.
  U mag uw periodieke gift helemaal aftrekken als u aan de voorwaarden voldoet
  Déze voorwaarden:
  · Uw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling). PDBeH is een algemeen nut beogende instelling.
  · U moet de gift vastleggen. Dit kan bij een notaris, maar wij kunnen ook de tussen u en ons gemaakte afspraak vastleggen in een overeenkomst.
  · U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.
  Wilt u een overeenkomst met ons maken, download dan het formulier, vul het in, onderteken het, maak een scan en stuur het per mail naar ons terug.
  Na verwerking door ons, ontvangt u een ook door ons ondertekend exemplaar.

Doneren

doneerknop232x232
Direct doneren is nu mogelijk!
Al is het maar € 1,-
Elke Euro is er één.
Klik op de 'wereldbol' en vul zelf het bedrag in.
Alvast bedankt namens alle Braziliaanse moeders die hun kinderen zoeken in Nederland.
Het werkt zó:  uitleg!!!!!

Wat óók werkt is deze QR-code, probeer maar:
2022 07 18 QR code Donatie PDBeH i.v.m. DNA project

LAATSTE NIEUWS: 2021-11-27

De subsidie van het Ministerie is binnen!
We kunnen nu de reis gaan plannen om geboorteouders in Brazilie een kans te geven hun DNA af te staan.
Plan is: we gaan ca. april 2022, maar ja, Covid kán roet in het eten gooien :-(

Heb je geld over? Doneer zodat wij DNA-sets kunnen aanschaffen voor de geboorteouders,
DNA-sets vallen niet onder de subsidie, die moeten wij zelf betalen.


De promo-film is bijna klaar!!!

Deze promo-film gaat in Brazilië op TV en social media komen.
De promo gaat Braziliaanse moeders stimuleren zich aan te melden bij www.dnamaesdobrasil.com

Aangemelde Braziliaanse moeders krijgen een gratis DNA-test.
Wij adviseren daarom: Braziliaans geadopteerden doe hier in NL een DNA-test en wie weet:
heb je een match en heb je zomaar je moeder gevonden!

Alleen via een DNA-test zijn biologische banden te bewijzen!!!!

©  PDBeH | Pessoas Desaparecidas Brasil e Holanda | 2020

Ga naar boven