PDBeH tekst zeegroen 924x53

29-6-2020

Maandag 29 juni is er overleg geweest met het FIOM met als belangrijkste onderwerpen:

 • Er is bijna 2 jaar geleden een Commissie ingesteld die de volgende opdracht had naar aanleiding van het bekend worden van diverse misstanden bij het adopteren in de jaren 1967-1998.
   Opdracht:
  onderzoek doen naar de feitelijke gang van zaken rondom oude adopties (periode 1967 – 1998) vanuit het buitenland en de rol van de Nederlandse overheid daarbij.
  De Commissie heeft zich gericht op 5 landen: Brazilië, Colombia, Indonesië, Sri Lanka en Bangladesh.
  Wij, de PDBeH, waren uitgenodigd om allerlei vragen en verhalen aan de Commissie door te geven zodat onze achtergronden mbt adoptie uit Brazilië duidelijk werden.
  Door Covid19 is er bijna 3 maanden vertraging ontstaan bij de Commissie, verwacht wordt dat de Commissie in het voorjaar van 2021 haar adviezen aan de Minister zal uitspreken.
  Dat was de Commissie.
 • De Minister heeft op voorhand (mbt advies van de Commissie aan de Minister) vast een bedrag van € 1.200.000 beschikbaar gesteld hetgeen de Stichtingen kunnen gebruiken om familiebanden/rechtsposities van geadopteerden te herstellen.
  Er is ook uitdrukkelijk vastgesteld:
  Dit geld mág en kán niet aan individuele personen uitgekeerd worden!

  Door Covid19  maar zeker ook door meningsverschillen tussen de diverse Stichtingen, is er bijna 3-4 maanden vertraging ontstaan bij het FIOM dat door het Ministerie is aangewezen om alle plannen te verzamelen,
  Dit bedrag gaat verdeeld worden tussen de diverse stichtingen (van en/of geadopteerden hier in Nederland) die het herstel van deze familiebanden c.q.  rechtsposities nastreeft.
  Het is de bedoeling dat elke stichting een 'plan tot herstel van deze banden' maakt en bespreekt met het FIOM.
  De PDBeH heeft haar plan voorgelegd aan het FIOM en gaat er van uit dat wij nu de kans krijgen om een zódanig systeem op te zetten dat rootszoekers maar ook de biologische familie  elkaar zullen vinden.
  Wij zullen jullie uitgebreid ons plan voorleggen wanneer we groen licht krijgen hiervoor.
  Tot zover ons overleg met het FIOM.

  Geduld !

Doneren

doneerknop232x232
Direct doneren is nu mogelijk!
Al is het maar € 1,-
Elke Euro is er één.
Klik op de 'wereldbol' en vul zelf het bedrag in.
Alvast bedankt namens alle Braziliaanse moeders die hun kinderen zoeken in Nederland.
Het werkt zó:  uitleg!!!!!

Wat óók werkt is deze QR-code, probeer maar:
QR code sept21

LAATSTE NIEUWS: 2021-09-13

Maandag 2021-09-13:  bijeenkomst opzet Expertisecentrum ,

thema: psychosociale hulp aan geadopteerden, biologische ouders, adoptieouders?

Zeg het maar, we gaan het bespreken!!!!! Vaststellingen zijn er die 13e nog totaal niet!
Straks, in okt, gaan we de voors en tegens van hetgeen we op de 13e (en die andere 3 dagen) bespreken en nader bekijken.
Wij kunnen op die 3 andere bijeenkomsten helaas niet aanwezig zijn, thema's: bv. juridische aspecten.
Wij doen ons best, wij gaan naar Brazilië om DNA-testen af te nemen bij biologische moeders en wij zijn bezig zijn om geadopteerden, óók in de toekomst, meer hulp te bieden om hun biologische familie te vinden.

Lees verder!

©  PDBeH | Pessoas Desaparecidas Brasil e Holanda | 2020

Ga naar boven