PDBeH tekst zeegroen 924x53

DNA-plan van PDBeH
Het vinden van biologische ouders van geadopteerden is een moeilijke opgave.
Je hebt de officiële adoptiepapieren nodig waarop staan:
- of de namen van biologische ouders
- of het ziekenhuis waar je geboren bent
- of het kindertehuis waar je hebt gewoond.
Je adoptieouders kunnen je deze papieren geven.
Wanneer dit niet mogelijk is kan je deze papieren opvragen bij het FIOM.

De PDBeH is regelmatig in staat om, via de gegevens op je originele adoptiepapieren, biologische familie te vinden.
Daarna volgt DNA-afname van de zoeker en van de gevonden ouder (familie).
Wanneer het DNA overeenkomt is de zoektocht klaar en volgt een kennismaking met elkaar.

Maar wat nu als de gegevens van je adoptiepapieren niet kloppen?
Wanneer de PDBeH vanuit Nederland niet verder komt, niks kan vinden?

Dáár hebben we wat op gevonden!
Wij zijn gaan omdenken, we starten met zoeken nu óók vanaf de andere kant, we starten bij de biologische ouders!!!!!

Volgens de opgave van het CBS wonen er in Nederland ca. 1400 Braziliaans geadopteerden.
Uit het rapport van Joustra (COIA 8 feb. j.l.) (bijlage CBS punt 5) blijken nu nog ca. 750 geadopteerden op zoek te zijn/willen gaan naar hun familie.

PDBeH gaat gratis DNA-testen afnemen bij biologische moeders in Brazilië.

Via een promotiefilmpje wordt de gratis DNA-test en de website in de Braziliaanse media gepromoot.

Vanaf 1 nov. 2021 kunnen Braziliaanse biologische moeders zich via www.dnamaesdobrasil.com aanmelden.
De website wordt gemaakt in het Portugees.

Ons streven is, afhankelijk van ons vermogen hiervoor, minimaal 250 en maximaal 1000 sets te verstrekken.
Wij, de PDBeH, gaan de gratis DNA-testen afnemen bij moeders die zich bij ons gemeld hebben en die ‘hun kind kwijt zijn’.

Waarom dan, waarom zoeken de moeders niet zelf actief naar hun ‘verdwenen kind’?
Veel kinderen zijn afgestaan vanwege armoede en/of familieschaamte.
• Tot aan 1979 was het afstandsouders verboden om zoekpogingen te ondernemen.
• Ná 1979 wordt er over dit verbod niet meer gepraat, maar het was nog steeds niet verplicht (volgens de Braziliaanse wet) om allerlei gegevens van het te adopteren kind te noteren. De biologische ouders wisten niet wáár hun kind naar toe zou gaan.
• Vanaf 1990 is het verplicht om gegevens van het te adopteren kind op te nemen in de adoptiepapieren. Nog steeds zijn moeders arm en hebben een taalachterstand en kunnen de procedure niet goed volgen. Zij weten dus niks! Ook corruptie speelt hier mee.
• De biologische ouders zijn vaak nog steeds arm en hebben nog steeds een taalachterstnd. Zij hebben absoluut geen geld om zelf DNA te kunnen kopen en/ of denken nog steeds dat ze niet mogen zoeken. Hoewel het verlangen naar hun kind nét zo groot is als het verlangen van het kind naar de moeder.

Wat gaat dat kosten en hoe wordt dit betaald? (Mooie Hollandse vraag 😊)
De kosten worden geraamd op € 150.000,-
Het Rijk stelt aan iedere organisatie, die zich bezig houdt met het zoeken naar de biologische familie van geadopteerden, éénmalig een maximaal bedrag van € 25.000,00 beschikbaar ná het indienen en door het Rijk goed te keuren plan.
PDBeH moet zelf dus € 125.000 bekostigen.

Wij zijn al 2-3 jaar bezig met acties die geld opbrengen; op dit moment maken en verkopen wij zelf ‘glaskunst’ en je kan onze penningmeester sponsoren die in augustus/september een mini-triatlon heeft gedaan.
Verder hebben wij grote bedrijven met Braziliaanse banden aangeschreven die ons zouden kunnen sponsoren. We hebben ons aangemeld bij veel ‘Goede Doelen Loterijen’ organisaties hier in NL, maar die sponsoren alleen maar heel bekende Grote Goede Doelen zoals Jantje Beton, Zonnebloem ed.
De deuren zijn gesloten voor kleinere organisaties zoals die van ons, hoewel we ANBI geregistreerd zijn!
ANBI, dwz: we zijn een officieel ‘Goed Doel’. Dat houdt in dat je álles wat je ons schenkt van de belasting af kunt trekken (zie toelichting hier).

Onze redernering is:
De meesten van de geadopteerden hier in NL kúnnen het opbrengen om een zoektocht en een DNA-test te bekostigen.
Het zoeken vanaf de NL kant kán plaatsvinden wanneer je dat wilt.
Het zoeken door de Braziliaanse biologische ouders is meestal een intense wens van hen en daar blijft het bij, de kennis van ‘hoe dan?’ en geld is er niet.
Wanneer de PDBeH de DNA-test aan Braziliaanse zijde verzorgt, kán er een match komen met een DNA-test vanuit Nederland.
De DNA-profielen van zowel de biologische ouders als die van de Nederlandse zoekende geadopteerde worden opgeslagen in een gemeenschappelijke DNA-bank. Bij een geslaagde match: de adoptiecirkel kan gesloten worden!
Mooi toch?

Help ons om die € 150.000 bij elkaar te krijgen, druk op de doneerknop en geef, geef, geef!
Elke euro is er één, als nu 150.000 mensen een euro schenken kunnen wij in oktober/november/december van start!
(Maar dan moeten alle Coronatoestanden wèl achter de rug zijn, zowel hier als in Brazilië.)

Doneren

doneerknop232x232
Direct doneren is nu mogelijk!
Al is het maar € 1,-
Elke Euro is er één.
Klik op de 'wereldbol' en vul zelf het bedrag in.
Alvast bedankt namens alle Braziliaanse moeders die hun kinderen zoeken in Nederland.
Het werkt zó:  uitleg!!!!!

Wat óók werkt is deze QR-code, probeer maar:
2022 07 18 QR code Donatie PDBeH i.v.m. DNA project

LAATSTE NIEUWS: 2021-11-27

De subsidie van het Ministerie is binnen!
We kunnen nu de reis gaan plannen om geboorteouders in Brazilie een kans te geven hun DNA af te staan.
Plan is: we gaan ca. april 2022, maar ja, Covid kán roet in het eten gooien :-(

Heb je geld over? Doneer zodat wij DNA-sets kunnen aanschaffen voor de geboorteouders,
DNA-sets vallen niet onder de subsidie, die moeten wij zelf betalen.


De promo-film is bijna klaar!!!

Deze promo-film gaat in Brazilië op TV en social media komen.
De promo gaat Braziliaanse moeders stimuleren zich aan te melden bij www.dnamaesdobrasil.com

Aangemelde Braziliaanse moeders krijgen een gratis DNA-test.
Wij adviseren daarom: Braziliaans geadopteerden doe hier in NL een DNA-test en wie weet:
heb je een match en heb je zomaar je moeder gevonden!

Alleen via een DNA-test zijn biologische banden te bewijzen!!!!

©  PDBeH | Pessoas Desaparecidas Brasil e Holanda | 2020

Ga naar boven