PDBeH tekst zeegroen 924x53

 foto kro actie warm hart met 2 vaders en 1 zoon

Dit beeld verschijnt wanneer je klikt op de link: https://warmhart.kro-ncrv.nl/goede-doelen/stichting-pdbeh-pessoas-desaparecidas-brasil-e-holanda
Gewoon stemmen, vul de gevraagde gegevens in.
Daarna krijg je vanzelf een email en hiermee moet je je uitgebrachte stem bevestigen. Klaar.
En wij weer een stem erbij, op naar de € 10.000,-

 

De missie van onze stichting is: zoveel mogelijk geadopteerde kinderen uit Brazilië in contact brengen met hun biologische moeders in Brazilië.
Onze Stichting PDBeH kan € 10.000 winnen voor ONS Goede Doel.
Hoe meer stemmen hoe meer kans op die € 10.000
Ons Goede Doel is: zoveel mogelijk DNA-testen kopen om biologische moeders en geadopteerde kinderen bij elkaar te brengen, elkaar weer te vinden.

Geen zin om verder te lezen maar wel een fan van PDBeH?
Stem dan onmiddellijk via https://warmhart.kro-ncrv.nl/goede-doelen/stichting-pdbeh-pessoas-desaparecidas-brasil-e-holanda en bevestig je stem per email (die email wordt vanzelf naar je toegestuurd).
Dank.

Verder lezen en daarna stemmen?
Ook ok.

Op 10 september is de KRO-NCRV-actie ‘Warm Hart’ van start gegaan.
Door middel van deze actie kunnen wij een prachtige bijdrage winnen voor onze missie.
Onze Stichting is zo’n ‘Goed Doel’, onze missie is:
a) Zoveel mogelijk geadopteerde Braziliaans kinderen in contact brengen met hun biologische ouders in Brazilië
b) Zoveel mogelijk biologische Braziliaanse moeders in contact brengen met hun kinderen hier in Nederland.
Als ‘Goed Doel’ moet je geregistreerd staan bij ANBI | Algemeen nut beogende instelling.
PDBeH is een ANBI geregistreerde Stichting.
Wij zijn bezig met een groots plan. Ons draaiboek is in de maak:
Wij willen zoveel mogelijk DNA-testen aanschaffen voor alle zoekenden.
In Brazilië inventariseren wij hoeveel en vooral wáár zijn de moeders die hun kinderen zoeken.
Geadopteerden die hun moeders/ familie willen vinden hebben zich al bij ons ingeschreven (www.pdbeh.com) of kunnen dat alsnog doen.
Alle DNA slaan wij op in een DNA-bank en daaruit komen de matches tussen moeder en kind voort.
Dit is ons plan in een notendop.
Help ons deze prachtige prijs te winnen, hoe méér stemmen, hoe méér kans, hoe méér gelukkige geadopteerden, hoe méér gelukkige biologische moeders.
Wég zijn dan de vragen en onzekerheden van: wie ben ik, waar is mijn moeder, waarom ben ik hier en niet in Brazilië, wáár is mijn kind, heeft mijn kind een goed leven, is mijn kind gelukkig.
Wat moet je hiervoor doen? Niet veel hoor.
Ga naar
https://warmhart.kro-ncrv.nl/goede-doelen/stichting-pdbeh-pessoas-desaparecidas-brasil-e-holanda,
klik op STEM OP DIT DOEL
Vul je gegevens in en klik dan op STEMMEN..
En, ja hoor, nog niet klaar! Daarna krijg je automatisch een email en moet je je stem bevestigen. Simpel toch?
Wij hopen op duizenden stemmen zodat we zoveel mogelijk biologische familiebanden kunnen herstellen.
Onze dank is groot.

Stichting PDBeH

jacqueline kramer 255x200

Ik ben al meer dan 25 jaar actief in de reiswereld.
Eerst 8 jaar op Schiphol als o.a. airport hostess en nadien bij gevestigde reisorganisaties als zakenreis consultant.
In 2013 heb ik FlyBiz Travel opgestart.
Wij staan garant voor persoonlijke service, veel flexibiliteit en de korte communicatielijnen.
Ik kijk ernaar uit om jullie reizen te mogen verzorgen.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

Jacqueline Kramer
Senior Business Travel Consultant

M: +31 (0) 625 413 447 | O: +31 (0) 255- 78 53 21  

2020-08-20
Nieuw contactpersoon en helper in Brazilië
Sônia Memória is ons nieuwe contactpersoon in San Pãulo, Brazilië.

2020-08-20
Vandaag biologische familie gevonden van 3 uit Brazilië geadopteerde kinderen!!!!!!!
Wij zijn blij, de gezinnen hier en in Brazilië nog blijer.

2020-08-19

Aanvraagformulier zoekactie biologische ouder(s) vernieuwd!!

Vandaag is het nieuwe aanvraagformulier geïnstalleerd.
Het aanvraagformulier is gemaakt in Word.

Download het formulier, sla het op op je eigen computer.

Open het document en vul het in Word in!

Sla dit document weer op.

Daarná is het de bedoeling dat je het ingevulde document naar ons opstuurt via de mail.

Het emailadres vind je onder menuknop 'Contact' op de website.

Succes.

tekst commissie interlanelijke adoptie in het verleden2020-07-16 Ontmoeting met Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het verleden.

Onze voorzitter, Anna ten Have, was voor dit overleg uitgenodigd, samen met nog 4 vertegenwoordigers van de overige te onderzoeken adoptie-thuis-landen.
In eerdere gesprekken met de vertegenwoordigers van deze Commissie zijn onze verhalen al door ons verteld m.b.t. de adopties.
Hoe zijn de adopties gegaan, wat wist ik er nog van, wie waren er bij betrokken, etc.Ik vind dat ik het goed heb kunnen vertellen, ik was er namelijk zélf bij, ik ben een adoptiemoeder van kinderen uit Brazilië.

Hóe de geadopteerden en wát de geadopteerden uit de overige landen hebben verteld/ overlegd enz. weet ik natuurlijk niet.
En wat hiervan bekend zal worden weet ik óók niet.
De Commissie zal ergens in februari 2021 een uitspraak doen over de hanelswijze van de Nederlandse overheidsdienaren en de Nederlandse Staat t.a.v. eventuele nalatigheden of foutieve handelingen, die hen zijn aan te rekenen.

Donderdag 16 juli was ik er dus en werd mij gevraagd wat WIJ zouden doen als WIJ de Commissie zouden zijn!
Natuurlijk hebben wij het hier als PDBeH al lang over gehad! Wij hebben onze ideeën al lang op papier en zijn het aan het uitwerken!

Wij weten dat er onrechtmatige daden zijn gedaan t.a.v. adopties destijds door véél hulpverleners, incl. ambtenaren en de NL Staat, maar ook door inwoners van Brazilië zélf en de vertegenwoordigers van de Braziliaanse Staat! 
En ja, hierdoor weten geadopteerden niet wie hun moeder/vader is, waar hun 'wieg heeft gestaan', waar ze thuis horen (Brazilië of toch Nederland?), kortom: er zijn problemen.

Wij, de PDBeH, willen niet achterom kijken, maar naar vóren, naar de toekomst!
Het verleden is gebeurd, hoe treurig ook, en velen hebben hieraan meegewerkt, inclusief onze overheid.
Laten we dat erkennen, zéker als Staat, en het mogelijk maken dat alle geadopteerden hun roots kunnen vinden.

Wij streven naar gratis DNA-testen voor alle geadopteerden en die worden dan verzameld in een DNA-databank.
De biologische moeders moeten ook een gratis DNA-test kunnen doen in daarvoor opengestelde gebouwen in het land van herkomst. Ook deze DNA-testen moeten in dezelfde centrale DNA-bank komen.

Via de pers heb ik begrepen dat er aanwezigen waren die mijn aanwezigheid als adoptiemoeder irritant vonden.
Of ik nou een geadopteerd persoon ben, een adoptiemoeder of -vader, of noem-maar-op, dat maakt niet uit: ik vertegenwoordig onze stichting PDBeH! Net zo goed als de overige aanwezigen hún stichting vertegenwoordigen.

29-6-2020

Maandag 29 juni is er overleg geweest met het FIOM met als belangrijkste onderwerpen:

 • Er is bijna 2 jaar geleden een Commissie ingesteld die de volgende opdracht had naar aanleiding van het bekend worden van diverse misstanden bij het adopteren in de jaren 1967-1998.
   Opdracht:
  onderzoek doen naar de feitelijke gang van zaken rondom oude adopties (periode 1967 – 1998) vanuit het buitenland en de rol van de Nederlandse overheid daarbij.
  De Commissie heeft zich gericht op 5 landen: Brazilië, Colombia, Indonesië, Sri Lanka en Bangladesh.
  Wij, de PDBeH, waren uitgenodigd om allerlei vragen en verhalen aan de Commissie door te geven zodat onze achtergronden mbt adoptie uit Brazilië duidelijk werden.
  Door Covid19 is er bijna 3 maanden vertraging ontstaan bij de Commissie, verwacht wordt dat de Commissie in het voorjaar van 2021 haar adviezen aan de Minister zal uitspreken.
  Dat was de Commissie.
 • De Minister heeft op voorhand (mbt advies van de Commissie aan de Minister) vast een bedrag van € 1.200.000 beschikbaar gesteld hetgeen de Stichtingen kunnen gebruiken om familiebanden/rechtsposities van geadopteerden te herstellen.
  Er is ook uitdrukkelijk vastgesteld:
  Dit geld mág en kán niet aan individuele personen uitgekeerd worden!

  Door Covid19  maar zeker ook door meningsverschillen tussen de diverse Stichtingen, is er bijna 3-4 maanden vertraging ontstaan bij het FIOM dat door het Ministerie is aangewezen om alle plannen te verzamelen,
  Dit bedrag gaat verdeeld worden tussen de diverse stichtingen (van en/of geadopteerden hier in Nederland) die het herstel van deze familiebanden c.q.  rechtsposities nastreeft.
  Het is de bedoeling dat elke stichting een 'plan tot herstel van deze banden' maakt en bespreekt met het FIOM.
  De PDBeH heeft haar plan voorgelegd aan het FIOM en gaat er van uit dat wij nu de kans krijgen om een zódanig systeem op te zetten dat rootszoekers maar ook de biologische familie  elkaar zullen vinden.
  Wij zullen jullie uitgebreid ons plan voorleggen wanneer we groen licht krijgen hiervoor.
  Tot zover ons overleg met het FIOM.

  Geduld !
Ga naar boven