PDBeH tekst zeegroen 924x53

tekst commissie interlanelijke adoptie in het verleden2020-07-16 Ontmoeting met Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het verleden.

Onze voorzitter, Anna ten Have, was voor dit overleg uitgenodigd, samen met nog 4 vertegenwoordigers van de overige te onderzoeken adoptie-thuis-landen.
In eerdere gesprekken met de vertegenwoordigers van deze Commissie zijn onze verhalen al door ons verteld m.b.t. de adopties.
Hoe zijn de adopties gegaan, wat wist ik er nog van, wie waren er bij betrokken, etc.Ik vind dat ik het goed heb kunnen vertellen, ik was er namelijk zélf bij, ik ben een adoptiemoeder van kinderen uit Brazilië.

Hóe de geadopteerden en wát de geadopteerden uit de overige landen hebben verteld/ overlegd enz. weet ik natuurlijk niet.
En wat hiervan bekend zal worden weet ik óók niet.
De Commissie zal ergens in februari 2021 een uitspraak doen over de hanelswijze van de Nederlandse overheidsdienaren en de Nederlandse Staat t.a.v. eventuele nalatigheden of foutieve handelingen, die hen zijn aan te rekenen.

Donderdag 16 juli was ik er dus en werd mij gevraagd wat WIJ zouden doen als WIJ de Commissie zouden zijn!
Natuurlijk hebben wij het hier als PDBeH al lang over gehad! Wij hebben onze ideeën al lang op papier en zijn het aan het uitwerken!

Wij weten dat er onrechtmatige daden zijn gedaan t.a.v. adopties destijds door véél hulpverleners, incl. ambtenaren en de NL Staat, maar ook door inwoners van Brazilië zélf en de vertegenwoordigers van de Braziliaanse Staat! 
En ja, hierdoor weten geadopteerden niet wie hun moeder/vader is, waar hun 'wieg heeft gestaan', waar ze thuis horen (Brazilië of toch Nederland?), kortom: er zijn problemen.

Wij, de PDBeH, willen niet achterom kijken, maar naar vóren, naar de toekomst!
Het verleden is gebeurd, hoe treurig ook, en velen hebben hieraan meegewerkt, inclusief onze overheid.
Laten we dat erkennen, zéker als Staat, en het mogelijk maken dat alle geadopteerden hun roots kunnen vinden.

Wij streven naar gratis DNA-testen voor alle geadopteerden en die worden dan verzameld in een DNA-databank.
De biologische moeders moeten ook een gratis DNA-test kunnen doen in daarvoor opengestelde gebouwen in het land van herkomst. Ook deze DNA-testen moeten in dezelfde centrale DNA-bank komen.

Via de pers heb ik begrepen dat er aanwezigen waren die mijn aanwezigheid als adoptiemoeder irritant vonden.
Of ik nou een geadopteerd persoon ben, een adoptiemoeder of -vader, of noem-maar-op, dat maakt niet uit: ik vertegenwoordig onze stichting PDBeH! Net zo goed als de overige aanwezigen hún stichting vertegenwoordigen.

Ga naar boven