PDBeH tekst zeegroen 924x53

pdbh 155x100 logo website

ANBI logo 155x100Met terugwerkende kracht heeft Stichting PDBeH per 01-01-2019 de ANBI-status
(Algemeen Nut Beogende Instelling)  verkregen bij de belastingdienst. 

Voor wie geld aan de Stichting wil nalaten of schenken, is het wellicht belangrijk te weten dat wij als officiële ANBI stichting vrijgesteld zijn van belastingen over schenkingen en erfenissen.

Alles wat u ons eventueel nalaat en/of schenkt komt daadwerkelijk ten goede aan onze doelstelling.

Doelstelling PDBEH:
De stichting zet zich in om uit Brazilië geadopteerde kinderen over de hele wereld te helpen met het vinden van hun biologische familie, alsmede het verenigen van in Brazilië wonende moeders/vaders met hun vermiste kinderen/familie.
Verder zie  Beleidsplan.

Met ingang van 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren, met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen.

Voor Stichting PDBEH vindt u deze gegevens hieronder. 

Statutaire naam:     Stichting PDBeH | Stichting Pessoas Desaparecidas Pessoas Brasil e Holanda
Fiscaal nummer:    857193752
KvK-nr Noordwest    67839355
Contactgegevens:    de Hild 57, 3471 EW Kamerik
     
E-mail:    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  |  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website:    www.pdbeh.com
 Bankrekeningnummer:    Rek.nr. NL93 INGB 0007 5702 63
 tnv Stichting PDBeH

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur van Stichting PDBeH is verantwoordelijk voor het beleid van de Stichting, draagt er zorg voor dat het beleid wordt uitgevoerd en houdt toezicht op die uitvoering.
Bestuursleden nemen zitting in het bestuur vanwege een grote mate van betrokkenheid bij de z.g. adoptiedriehoek.

Op de pagina Het Team vindt u de huidige samenstelling van het bestuur.

Beleidsplan:
Voor de jaren 2020-2023 heeft de Stichting het Beleidsplan 2020-2023 opgesteld.
Klik hier  voor het Beleidsplan 2020-2023

Beloningsbeleid:
De bestuursleden van de Stichting en de vrijwilligers ontvangen geen vergoeding;  gemaakte onkosten (bv vervoer of telefoon) worden wel vergoed wanneer de vrijwilliger dat vraagt.
Wellicht wordt dit duidelijk in onze begroting voor het jaar 2020.

Doelstelling:
Verder zie Beleidsplan 2020-2023, hoofdstuk 1.2, Doelstelling

Financiële verantwoording:
De Stichting PDBEH is een stichting zonder winstoogmerk, die haar activiteiten uitvoert dankzij in eerste instantie de giften van haar bestuur en vrijwilligers.
Daarnaast geeft elke 'rootszoeker' die gebruik van onze stichting maakt een vast bedrag.
Van dit bedrag worden de kosten, die gemaakt worden tijdens hun zoektocht, betaald.
Verder ontvangt de stichting soms wat giften.
In de jaarrekening van 2019 is de financiële verantwoording hiervan te zien.
zie ook: Beleidsplan 2020-2023, hoofdstuk 5, Financiën

Uitgeoefende activiteiten (zie ookBeleidsplan)
Vanaf de start van de organisatie in 2012, de eerste jaren niet als stichting, zijn een 225 tal zoektochten positief afgesloten.
Aansluitend op de zoektochten zijn:
· Vele Skype-gesprekken met biologische ouders gevoerd;
· Ca. 2 à 3 rootsreizen per jaar georganiseerd;
· Gezinnen geholpen uit de noodpot;
· Filmpjes gemaakt en gepubliceerd op facebook van herenigingen in Brazilië;
· Facebookaccount aangemaakt en onderhouden;
· Contracten gemaakt en nagekomen m.b.t. de rootsreizen;
· Website gemaakt;

Doneren

doneerknop232x232
Direct doneren is nu mogelijk!
Al is het maar € 1,-
Elke Euro is er één.
Klik op de 'wereldbol' en vul zelf het bedrag in.
Alvast bedankt namens alle Braziliaanse moeders die hun kinderen zoeken in Nederland.
Het werkt zó:  uitleg!!!!!

Wat óók werkt is deze QR-code, probeer maar:
QR code sept21

LAATSTE NIEUWS: 2021-09-13

Maandag 2021-09-13:  bijeenkomst opzet Expertisecentrum ,

thema: psychosociale hulp aan geadopteerden, biologische ouders, adoptieouders?

Zeg het maar, we gaan het bespreken!!!!! Vaststellingen zijn er die 13e nog totaal niet!
Straks, in okt, gaan we de voors en tegens van hetgeen we op de 13e (en die andere 3 dagen) bespreken en nader bekijken.
Wij kunnen op die 3 andere bijeenkomsten helaas niet aanwezig zijn, thema's: bv. juridische aspecten.
Wij doen ons best, wij gaan naar Brazilië om DNA-testen af te nemen bij biologische moeders en wij zijn bezig zijn om geadopteerden, óók in de toekomst, meer hulp te bieden om hun biologische familie te vinden.

Lees verder!

©  PDBeH | Pessoas Desaparecidas Brasil e Holanda | 2020

Ga naar boven