PDBeH tekst zeegroen 924x53

pdbh 155x100 logo website

ANBI logo 155x100Met terugwerkende kracht heeft Stichting PDBeH per 01-01-2019 de ANBI-status
(Algemeen Nut Beogende Instelling)  verkregen bij de belastingdienst. 

Voor wie geld aan de Stichting wil nalaten of schenken, is het wellicht belangrijk te weten dat wij als officiële ANBI stichting vrijgesteld zijn van belastingen over schenkingen en erfenissen.

Alles wat u ons eventueel nalaat en/of schenkt komt daadwerkelijk ten goede aan onze doelstelling.

Doelstelling PDBEH:
De stichting zet zich in om uit Brazilië geadopteerde kinderen over de hele wereld te helpen met het vinden van hun biologische familie, alsmede het verenigen van in Brazilië wonende moeders/vaders met hun vermiste kinderen/familie.
Verder zie  Beleidsplan.

Met ingang van 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren, met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen.

Voor Stichting PDBEH vindt u deze gegevens hieronder. 

Statutaire naam:     Stichting PDBeH | Stichting Pessoas Desaparecidas Pessoas Brasil e Holanda
Fiscaal nummer:    857193752
KvK-nr Noordwest    67839355
Contactgegevens:    de Hild 57, 3471 EW Kamerik
     
E-mail:    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  |  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website:    www.pdbeh.com
 Bankrekeningnummer:    Rek.nr. NL93 INGB 0007 5702 63
 tnv Stichting PDBeH

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur van Stichting PDBeH is verantwoordelijk voor het beleid van de Stichting, draagt er zorg voor dat het beleid wordt uitgevoerd en houdt toezicht op die uitvoering.
Bestuursleden nemen zitting in het bestuur vanwege een grote mate van betrokkenheid bij de z.g. adoptiedriehoek.

Op de pagina Het Team vindt u de huidige samenstelling van het bestuur.

Beleidsplan:
Voor de jaren 2020-2023 heeft de Stichting het Beleidsplan 2020-2023 opgesteld.
Klik hier  voor het Beleidsplan 2020-2023

Beloningsbeleid:
De bestuursleden van de Stichting en de vrijwilligers ontvangen geen vergoeding;  gemaakte onkosten (bv vervoer of telefoon) worden wel vergoed wanneer de vrijwilliger dat vraagt.
Wellicht wordt dit duidelijk in onze begroting voor het jaar 2020.

Doelstelling:
Verder zie Beleidsplan 2020-2023, hoofdstuk 1.2, Doelstelling

Financiële verantwoording:
De Stichting PDBEH is een stichting zonder winstoogmerk, die haar activiteiten uitvoert dankzij in eerste instantie de giften van haar bestuur en vrijwilligers.
Daarnaast geeft elke 'rootszoeker' die gebruik van onze stichting maakt een vast bedrag.
Van dit bedrag worden de kosten, die gemaakt worden tijdens hun zoektocht, betaald.
Verder ontvangt de stichting soms wat giften.
In de jaarrekening van 2019 is de financiële verantwoording hiervan te zien.
zie ook: Beleidsplan 2020-2023, hoofdstuk 5, Financiën

Uitgeoefende activiteiten (zie ookBeleidsplan)
Vanaf de start van de organisatie in 2012, de eerste jaren niet als stichting, zijn een 225 tal zoektochten positief afgesloten.
Aansluitend op de zoektochten zijn:
· Vele Skype-gesprekken met biologische ouders gevoerd;
· Ca. 2 à 3 rootsreizen per jaar georganiseerd;
· Gezinnen geholpen uit de noodpot;
· Filmpjes gemaakt en gepubliceerd op facebook van herenigingen in Brazilië;
· Facebookaccount aangemaakt en onderhouden;
· Contracten gemaakt en nagekomen m.b.t. de rootsreizen;
· Website gemaakt;

Doneren

doneerknop232x232
Direct doneren is nu mogelijk!
Al is het maar € 1,-
Elke Euro is er één.
Klik op de 'wereldbol' en vul zelf het bedrag in.
Alvast bedankt namens alle Braziliaanse moeders die hun kinderen zoeken in Nederland.
Het werkt zó:  uitleg!!!!!

Wat óók werkt is deze QR-code, probeer maar:
2022 07 18 QR code Donatie PDBeH i.v.m. DNA project

LAATSTE NIEUWS: 2021-11-27

De subsidie van het Ministerie is binnen!
We kunnen nu de reis gaan plannen om geboorteouders in Brazilie een kans te geven hun DNA af te staan.
Plan is: we gaan ca. april 2022, maar ja, Covid kán roet in het eten gooien :-(

Heb je geld over? Doneer zodat wij DNA-sets kunnen aanschaffen voor de geboorteouders,
DNA-sets vallen niet onder de subsidie, die moeten wij zelf betalen.


De promo-film is bijna klaar!!!

Deze promo-film gaat in Brazilië op TV en social media komen.
De promo gaat Braziliaanse moeders stimuleren zich aan te melden bij www.dnamaesdobrasil.com

Aangemelde Braziliaanse moeders krijgen een gratis DNA-test.
Wij adviseren daarom: Braziliaans geadopteerden doe hier in NL een DNA-test en wie weet:
heb je een match en heb je zomaar je moeder gevonden!

Alleen via een DNA-test zijn biologische banden te bewijzen!!!!

©  PDBeH | Pessoas Desaparecidas Brasil e Holanda | 2020

Ga naar boven