PDBeH tekst zeegroen 924x53

Beleidsplan  2020-2023

pdbh 981x631 home

Stichting Pessoas Desaparecidas Brasil e Holanda
Beleidsplan 2020-2023, versie 3,  25-02-2020

 

 

Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Pessoas Desaparecidas Brasil e Holanda.
Het plan omvat de missie/visie, doelstellingen en door ons ontplooide belangrijkste activiteiten voor de periode 2020-2023. Tevens geeft het inzicht in onze werving en beheer van de fondsen. Het plan wordt op onze website gepubliceerd en zal iedere drie jaar worden geactualiseerd.

Jaarlijks publiceren wij ook op onze website het jaarverslag, waarin we verantwoording afleggen over onze werkzaamheden en investeringen, de rootsresultaten, maar ook de tegenslagen en natuurlijk de verbeteringen die wij, aan de hand van het geleerde, door zullen gaan voeren.

Uitgaven zijn noodzakelijk om het doel te bereiken, maar wij stellen alles in het werk deze overheadkosten zo laag mogelijk te houden. Wij willen dit bereiken met de inzet van vrijwilligers en het verkrijgen van donateurs.

 

PDBeH
de Hild 57
3471 EW Kamerik
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06-28273429


 

Inleiding

Stichting Pessoas Desaparecidas Brasil e Holanda (afgekort PDBeH) is in 2012 opgericht door Liza da Silva en met ingang van 17 januari 2017 een stichting.
De medewerkers van de stichting zetten zich in om uit Brazilië geadopteerde kinderen over de hele wereld te helpen met het vinden van hun biologische familie, alsmede het verenigen van in Brazilië wonende moeders/vaders met hun vermiste kinderen/familie. Mogelijk krijgen vele personen hierdoor balans in hun leven.

Na een intensieve zoektocht in de privésfeer heeft Liza vele contacten weten te leggen met instanties in Brazilië. Hierdoor heeft PDBeH toegang gekregen tot meerdere systemen, waarbinnen gezocht kan worden.
Ook schakelen wij regelmatig de hulp in van de Braziliaanse media, waaronder Rede Record om families te zoeken. Rede Record is een van de grootste televisiemaatschappijen in Brazilië, die vele kanalen beheert.

Wij geven geen garantie dat wij altijd de familie kunnen vinden.

Hoe meer informatie aan ons wordt verstrekt, hoe groter de kans dat wij snel informatie kunnen vinden over de biologische familie. Bovendien kunnen wij, omdat onze contacten in Brazilië ver reiken, ook veel betekenen voor geadopteerde kinderen met weinig informatie over hun achtergrond. Het kan zijn dat het dan iets langer duurt.

PDBeH heeft het streven zo veel mogelijk geadopteerde kinderen met hun biologische familie te verenigen.

PDBeH kan haar werkzaamheden verrichten door met zeer vele vrijwilligers in Brazilië te werken, Als er een familie gevonden is, willen wij natuurlijk dat er foto’s gemaakt worden en eventueel zelfs een filmpje. Wij nemen dan contact op met onze contactpersonen in Brazilië, die daar in de omgeving wonen en zij gaan naar de biologische familie om het eerste contact te leggen. Het reilen en zeilen van de organisatie gebeurt vanuit de stichting in Nederland met eveneens vrijwilligers.


 

1 Missie/visie

Het gemis van de biologische roots brengt veel geadopteerde kinderen uit hun evenwicht. PDBeH, waarvan de oprichtster Liza zelf heeft ervaren hoe dit gemis voelt, wil de pijn en het verlangen naar hun achtergrond proberen op te heffen. De PDBeH helpt hen met de zoektocht naar hun ouders/ familie.

Onze tweede missie is het verdriet en de pijn van ouders in Brazilië te verlichten door het geadopteerde kind in contact te brengen met deze ouders.

 

1.2 Doelstelling

 • PDBeH heeft zich voor de periode 2020-2023 ten doel gesteld:
  -  Zoveel mogelijk aanmeldingen verwerken van geadopteerde kinderen die hun biologische familie willen vinden;
  dit per jaar af te ronden en het zo transparant mogelijk uit te voeren.
  -  Zo veel mogelijk vermiste kinderen en hun Braziliaanse ouders weer bij elkaar te brengen;
  -  Voor zover financieel mogelijk onze noodpot aan te spreken om te helpen bij schrijnende gevallen van Braziliaanse biologische ouders van geadopteerde kinderen;
  -  Een stabielere basis neerzetten van de stichting, waardoor deze voor eenieder zo transparant mogelijk is.

Om dit te bereiken gaan wij de komende drie jaren verder aan de slag met natuurlijk het zoeken van biologische familie, maar daarnaast het neerzetten van een nog stabielere basis van de stichting. De meest relevante zaken hierin zijn:

• Transparantie blijven geven in kosten en werkwijze;
• Het verder uitwerken van het overzicht van behandelde, in behandeling zijnde en afgeronde zoektochten;
• Het werven van fondsen, nadat wij in 2019 de ANBI-status hebben gekregen.
• Het verkrijgen van DNA van biologische ouders in Brazilië en deze gegevens opslaan in een databank.

 

1.3 Strategie

Om bovenstaande doelen te bereiken, volgen wij de volgende strategieën:

1. Het zoeken naar de biologische familie van geadopteerde kinderen als hoofddoel te blijven zien;
2. Naast punt 1 een gedegen kader bouwen, die bestuurlijk de zoektochten ondersteunt en faciliteert;
3. Een kostendekkend bedrag van de geadopteerde kinderen te eisen om toegang te houden tot de systemen, waarin gezocht kan worden;
4. Nu we in 2019 de ANBI-status hebben verkregen, donateurs te gaan werven;
5. De bekendheid van onze stichting te vergroten via de (sociaal) media, zowel in de landen waar adoptiekinderen wonen als in Brazilië;
6. Vrijwilligers te blijven zoeken, zowel in Nederland als in Brazilië.


 

2 Huidige situatie

In 2012 is Liza da Silva gestart met PDBeH en vanaf 17 januari 2017 is PDBeH een stichting, die met vele vrijwilligers in Nederland en in Brazilië de afgelopen jaren de biologische familie van ca. 100 adoptiefkinderen heeft getraceerd.

Met ingang van 1 januari 2019 zijn wij in het bezit van de ANBI status.

PDBeH heeft veel bereikt in de afgelopen jaren en ook ervaren dat, om activiteiten te kunnen blijven ontplooien, een wettelijke status onontbeerlijk is.
Op dit moment is de organisatie een stichting met statuten. Wij gaan door met het op papier in detail uitwerken van de informatie over de te volgen werkwijze, de financiële status, de organisatie en de doelen voor de komende jaren. Hierbij denken wij ook na over de aansprakelijkheid van het bestuur en de medewerkers.

 

2.1 Activiteiten van de organisatie

De komende drie jaren zijn de werkdoelen:
1. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, minimaal ca. 25 geadopteerde kinderen met hun biologische familie in contact brengen.
2. Wanneer ouders en kinderen elkaar hebben gevonden en elkaar daadwerkelijk willen zien (rootsreis) dit proces te begeleiden.
3. Contact maken en contact houden met organisaties die min of meer gelijkwaardige intenties hebben.
4. Het verkrijgen van DNA van biologische ouders in Brazilië en deze gegevens opslaan in een reeds bestaande databank;
5. Contacten leggen met bestaande databanken en hieruit een keuze maken met welke bank wij in zee gaan.
6. Samen met het ministerie en de bij de UAI aangesloten instanties/belangenorganisaties een vervolg stap zetten tot het verkrijgen van wezenlijke ondersteuning van geadopteerden in de zoektocht naar hun familie.
Te denken valt hier in de vorm van subsidie, professionele (psychische- en juridische) hulp/advies, verbeteren van algemene voorlichting, verbeteren van algemene voorlichting over zoektochten en hoe kan dit worden bereikt.

We realiseren ons, dat de organisatie nog steeds aan het begin staat en zal groeien. Het aantal te ondersteunen zoekers moet in overeenstemming blijven met de aanwezige actieve vrijwilligers en de door ons gestelde doorloopperioden vanaf aanmeldingstijdstip tot moment van zoeken. Ook het aantal te maken rootsreizen is hierin een factor.
Voorkomen moet worden, dat door groei er kinderziekten ontstaan.

Het zoeken naar de biologische families van geadopteerde kinderen moet een continu proces blijven en de emotionele gevoelens van de zoekende/opdrachtgever (geadopteerde dan wel ouder in Brazilië) moeten worden gerespecteerd.

 

2.2 Voorbeelden van activiteiten

Vanaf de start van de organisatie in 2012, de eerste jaren niet als stichting, zijn een 175 tal zoektochten positief afgesloten.

Aansluitend op de zoektochten zijn:
• Vele Skype-gesprekken met biologische ouders gevoerd;
• Ca. 2 à 3 rootsreizen per jaar georganiseerd;
• Gezinnen geholpen uit de noodpot;
• Filmpjes gemaakt en gepubliceerd op facebook van herenigingen in Brazilië;
• Facebookaccount aangemaakt en onderhouden;
• Contracten gemaakt en nagekomen m.b.t. de rootsreizen;
• Website gemaakt.


 

3. Toekomst

We verwachten dat onze stichting steeds meer bekendheid gaat krijgen door:
• De tot nu toe vele positieve resultaten;
• De eigen Facebookpagina.
• De website;

We verwachten ook dat met name in Brazilië er meer ondersteuning komt vanuit de politiek om ‘hun Braziliaanse kinderen’ weer in contact te laten komen met hun ouders en hun land.

We verwachten dat Brazilië de mogelijkheid schept om de Braziliaanse ouders een DNA-test te laten doen en dit in een DNA-databank op te laten slaan, zodat kinderen makkelijker hun familie kunnen traceren.

Ook verwachten we een samenwerking met collega-stichtingen (bv Colombia, India, Pakistan) om tot een gemeenschappelijke DNA-bank te komen, waarin alle zoekers naar biologische familie ook hun DNA kunnen laten opnemen.

 

3.1 Voorbeeld

Wanneer door politiek Brazilië een DNA-bank voor ouders mogelijk wordt gemaakt, zullen wij hier landelijk bekendheid aan geven via onze website, onze Facebookpagina, kranten etc.

Wij nodigen alle adoptiekinderen uit om hen te laten ondersteunen in hun zoektocht.
Wel zullen we meer vrijwilligers moeten inschakelen om dan aan de vraag te kunnen voldoen.


 

4. Organisatie

Organisatie:   Stichting Pessoas Desaparecidas Brasil e Holanda
 KvK-nummer Noordwest:    67839355
 Adres:  de Hild 57, 3471 EW Kamerik
 Postadres:  de Hild 57, 3471 EW Kamerik
 E-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Website:  www.pdbeh.com
 Fiscaal nummer:   8571937524.1 Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 Functie   Naam   Datum in functie  Fte   Vergoeding 
 Voorzitter   mevr. A. ten Have   17-01-2017   0,2  Onbezoldigd
 Penningmeester  dhr. H.A.L. van Hessem   01-04-2017  0,2  Onbezoldigd
 Secretaris   dhr. L. Eekhout  01-04-2018  0,2  Onbezoldigd


Alle bestuursleden zijn onafhankelijk en voeren de werkzaamheden, naast hun reguliere dagelijkse werkzaamheden, als vrijwilliger uit.

De bestede tijd in fte (gebaseerd op een 38-urige werkweek) is in de hierboven   
opgenomen tabel vermeld.

 

4.2 Werknemers

In Nederland besteden de volgende personen als vrijwilligers uren aan de stichting in de functies, zoals vermeld in onderstaand overzicht. Uitgedrukt in fte met basis 38 uren per week, is dit als volgt:

Naam  Functie    Fte (1 fte = 38 uur)   Opmerking
 Allesandra Caldas Schuuring  Vertaalster Braziliaans-Nederlands    In noodgevallen
 Valéria Peres  Onderhoud Facebook en contact met zoekers  0,1  
 Simone Verstappen   Invalkracht  0,1  

 

In Brazilië zijn in diverse regio’s in het land wonende vrijwilligers als veldwerkers en zoekers aan de slag.


 

5. Financiën

Gezien de korte wettelijke status van de stichting is het vermogen nog minimaal.

Gelijktijdig met de oprichting in 2017 is de boekhouding gestart met geen vermogen. In het voorgaande jaar is deze wel bijgehouden, maar had hoofdzakelijk ten doel, de kosten voor de zoeksystemen te dekken.

De financiële middelen zijn de eerste jaren door de oprichtster gedoneerd.

Om het zoeken te kunnen garanderen is heden (2020) jaarlijks ca. € 3.000,00 benodigd om de zoeksystemen in Brazilië dekkend te houden.

 

5.1 Beheer en besteding van het vermogen

De lopende kosten zijn dekkend, maar een echte buffer is nog niet aanwezig.

 

5.2 Het werven van gelden

Vooralsnog worden de kosten gegenereerd uit:

 • De door de opdrachtgevers te verstrekken betaling voor de zoektocht;
 • Het op markten verkopen van in Brazilië aangeschafte souvenirs;
 • Het verkopen van reclameruimte op de website;
 • Het ontvangen van donaties.

Doneren

doneerknop232x232
Direct doneren is nu mogelijk!
Al is het maar € 1,-
Elke Euro is er één.
Klik op de 'wereldbol' en vul zelf het bedrag in.
Alvast bedankt namens alle Braziliaanse moeders die hun kinderen zoeken in Nederland.
Het werkt zó:  uitleg!!!!!

Wat óók werkt is deze QR-code, probeer maar:
2022 07 18 QR code Donatie PDBeH i.v.m. DNA project

LAATSTE NIEUWS: 2021-11-27

De subsidie van het Ministerie is binnen!
We kunnen nu de reis gaan plannen om geboorteouders in Brazilie een kans te geven hun DNA af te staan.
Plan is: we gaan ca. april 2022, maar ja, Covid kán roet in het eten gooien :-(

Heb je geld over? Doneer zodat wij DNA-sets kunnen aanschaffen voor de geboorteouders,
DNA-sets vallen niet onder de subsidie, die moeten wij zelf betalen.


De promo-film is bijna klaar!!!

Deze promo-film gaat in Brazilië op TV en social media komen.
De promo gaat Braziliaanse moeders stimuleren zich aan te melden bij www.dnamaesdobrasil.com

Aangemelde Braziliaanse moeders krijgen een gratis DNA-test.
Wij adviseren daarom: Braziliaans geadopteerden doe hier in NL een DNA-test en wie weet:
heb je een match en heb je zomaar je moeder gevonden!

Alleen via een DNA-test zijn biologische banden te bewijzen!!!!

©  PDBeH | Pessoas Desaparecidas Brasil e Holanda | 2020

Ga naar boven