PDBeH tekst zeegroen 924x53

De missie van PDBeH is:

Het sluiten van de adoptiecirkel.

De adoptiecirkel is de verbinding tussen biologische ouders - geadopteerde - adoptieouders.
In de praktijk is het meestal: biologische moeder - geadopteerde - adoptiemoeder.
Zolang er geen contact is tussen deze mensen is de adoptiecirkel open en is er héél véél leed bij alledrie de onderdelen van deze cirkel.
Daarbij weegt de problematiek van de geadopteerde voor ons het zwaarst en dáár zijn we in eerste instantie voor aan het werk.
Problematiek van de geadopteerde kán zijn:

  • Een gevoel van leegte 
  • Stuurloos zijn
  • Niet begrepen worden
  • Boosheid
  • Rollercoaster in je hoofd mbt biologische ouders - adoptieouders - weggegeven - niets waard
  • Verdriet (ik wil mijn échte moeder, wáár is ze, broers? zussen? waarom?)
  • Ontworteld
  • Genetische problemen?
  • Verlatingsangst (1 x in de prullenbak, wanneer de tweede keer?),
  • Angst voor herhaling (waardoor de geliefden in hun omgeving keer op keer 'getest' worden m.b.t. 'wanneer gooien ze mij wéér in de prullenbak'?)

Onze missie is het oplossen hiervan, de cirkel sluiten zodat de mensen verder kunnen met hun leven zónder alle onzekerheden. 

Hoe dan?

Op verzoek van een Braziliaans geadopteerde persoon hier in Nederland zijn of haar biologische ouders vinden in Brazilië
Soms andersom:
Op verzoek van een Braziliaanse moeder haar zoon of dochter vinden die geadopteerd is door Nederlanders

Wanneer deze contacten zijn gemaakt is de adoptiecirkel gesloten, alle vragen kunnen beantwoord worden.

Geadopteerden krijgen antwoord op:   Wie zijn mijn biologische ouders? Waarom 'weggedaan'?
Biologische ouders krijgen antwoord op:   Is mijn kind gelukkig? Waar is mijn kind? Vergeeft mijn kind mij?
Adoptieouders krijgen rust:   Eindelijk zien ze hun kind gelukkig, de kinderen wéten nu, kunnen verder met hun leven.

Wanneer de cirkel rond is wordt het leven van een biologische moeder ook beter, geen enkele moeder vergeet haar kind, óók moeders die hun kinderen om welke reden dan ook hun kind hebben afgestaan niet, ze zijn gewond tot diep in hun hart en deze wond kán dan helen.

 

Doneren

doneerknop232x232
Direct doneren is nu mogelijk!
Al is het maar € 1,-
Elke Euro is er één.
Klik op de 'wereldbol' en vul zelf het bedrag in.
Alvast bedankt namens alle Braziliaanse moeders die hun kinderen zoeken in Nederland.
Het werkt zó:  uitleg!!!!!

Wat óók werkt is deze QR-code, probeer maar:
QR code sept21

LAATSTE NIEUWS: 2021-09-13

Maandag 2021-09-13:  bijeenkomst opzet Expertisecentrum ,

thema: psychosociale hulp aan geadopteerden, biologische ouders, adoptieouders?

Zeg het maar, we gaan het bespreken!!!!! Vaststellingen zijn er die 13e nog totaal niet!
Straks, in okt, gaan we de voors en tegens van hetgeen we op de 13e (en die andere 3 dagen) bespreken en nader bekijken.
Wij kunnen op die 3 andere bijeenkomsten helaas niet aanwezig zijn, thema's: bv. juridische aspecten.
Wij doen ons best, wij gaan naar Brazilië om DNA-testen af te nemen bij biologische moeders en wij zijn bezig zijn om geadopteerden, óók in de toekomst, meer hulp te bieden om hun biologische familie te vinden.

Lees verder!

©  PDBeH | Pessoas Desaparecidas Brasil e Holanda | 2020

Ga naar boven