Pessoas Desaparecidas
 
 Brasil e Holanda

Het DNA-project


Het vinden van biologische ouders van geadopteerden is een moeilijke opgave.
Je hebt de officiële adoptiepapieren nodig waarop staan:
- of de namen van biologische ouders
- of het ziekenhuis waar je geboren bent
- of het kindertehuis waar je hebt gewoond.
Je adoptieouders kunnen je deze papieren geven.
Wanneer dit niet mogelijk is kan je deze papieren opvragen bij het FIOM.

De PDBeH is regelmatig in staat om, via de gegevens op je originele adoptiepapieren, biologische familie te vinden.
Daarna volgt DNA-afname van de zoeker en van de gevonden ouder (familie).
Wanneer het DNA overeenkomt is de zoektocht klaar en volgt een kennismaking met elkaar.

Maar wat nu als gegevens van je adoptiepapieren niet kloppen?
Wanneer de PDBeH vanuit Nederland niet verder komt, niks kan vinden?
Dáár hebben we wat op gevonden!
Wij zijn gaan omdenken, we starten met zoeken nu óók vanaf de andere kant, we starten bij de biologische ouders!!!!!
Volgens de opgave van het CBS wonen er in Nederland ca. 1400 Braziliaans geadopteerden.
Uit het rapport van Joustra (COIA 8 feb. 2022) (bijlage CBS punt 5) blijken nu nog ca. 750 geadopteerden op zoek te zijn/willen gaan naar hun familie.
PDBeH gaat nu gratis 200 DNA-testen afnemen bij biologische moeders in Brazilië.
Via een promotiefilmpje wordt de gratis DNA-test en de website in de Braziliaanse media gepromoot.
Vanaf 1 nov. 2021 hebben Braziliaanse biologische moeders zich via www.dnamaesdobrasil.com kunnen aanmelden.
De website is gemaakt in het Portugees.
Ons streven is, afhankelijk van ons vermogen hiervoor, 200 sets te verstrekken.
Wij, de PDBeH, gaan de gratis DNA-testen afnemen bij moeders die zich bij ons gemeld hebben en die ‘hun kind kwijt zijn’.
Waarom dan, waarom zoeken de moeders niet zelf actief naar hun ‘verdwenen kind’?
Veel kinderen zijn afgestaan vanwege armoede en/of familieschaamte.
• Tot aan 1979 was het 'verplichte' afstandsouders verboden om zoekpogingen te ondernemen.
• Ná 1979 wordt er over dit verbod niet meer gepraat, maar het was nog steeds niet verplicht (volgens de Braziliaanse wet) om allerlei gegevens van het te adopteren kind te noteren. De biologische ouders wisten niet wáár hun kind naar toe zou gaan.
• Vanaf 1990 is het verplicht om gegevens van het te adopteren kind op te nemen in de adoptiepapieren. Nog steeds zijn moeders arm en hebben een taalachterstand en kunnen de procedure niet goed volgen. Zij weten dus niks! Ook corruptie speelt hier mee.
• De biologische ouders zijn vaak nog steeds arm en hebben nog steeds een taalachterstand. Zij hebben absoluut geen geld om zelf DNA te kunnen kopen en/ of denken nog steeds dat ze niet mogen zoeken. Hoewel het verlangen naar hun kind nét zo groot is als het verlangen van het kind naar de moeder.
Wat gaat dat kosten en hoe wordt dit betaald? (Mooie Hollandse vraag 😊)
De kosten worden geraamd op ca. € 35.000,-
Het Rijk stelde aan iedere organisatie, die zich bezig houdt met het zoeken naar de biologische familie van geadopteerden, éénmalig een maximaal bedrag van € 25.000,00 beschikbaar ná het indienen en door het Rijk goed te keuren plan. Daarnaast heeft het Rijk nog € 10.000,- ter beschikking gesteld aan elke organisatie om de vrijwilligers te scholen, goede communicatie te organiseren enz.

Wij waren al 2-3 jaar bezig met acties die geld opbrengen en je kan ons natuurlijk altijd iets doneren.
Verder hebben wij grote bedrijven met Braziliaanse banden aangeschreven die ons zouden kunnen sponsoren. Maar nee, geen reactie!
We hebben ons aangemeld bij veel ‘Goede Doelen Loterijen’ organisaties hier in NL, maar die sponsoren alleen maar heel bekende Grote Goede Doelen zoals Jantje Beton, Zonnebloem ed.
De deuren zijn gesloten voor kleinere organisaties zoals die van ons, hoewel we ANBI geregistreerd zijn!
ANBI, dwz: we zijn een officieel ‘Goed Doel’. Dat houdt in dat je álles wat je ons schenkt van de belasting af kunt trekken (info hierover kunt u bij ons opvragen via <contact>).
Onze redernering is:
De meesten van de geadopteerden hier in NL kúnnen het opbrengen om een zoektocht en een DNA-test te bekostigen.
Het zoeken vanaf de NL kant kán plaatsvinden wanneer je dat wilt.
Het zoeken door de Braziliaanse biologische ouders is meestal een intense wens van hen en daar blijft het bij, de kennis van ‘hoe dan?’ en geld is er niet.
Wanneer de PDBeH de DNA-test aan Braziliaanse zijde verzorgt, kán er een match komen met een DNA-test vanuit Nederland.
De DNA-profielen van zowel de biologische ouders als die van de Nederlandse zoekende geadopteerde worden opgeslagen in een gemeenschappelijke DNA-bank.
Bij een geslaagde match: de adoptiecirkel kan gesloten worden!
Mooi toch?

Vrijdag 14 & maandag 17 april 2023 hebben wij DNA's afgenomen in São Paulo,19/20 april in Campina Grande (Paraíba) en 19 & 20 april óók in Fortaleza (Ceará).
Er zijn plannen om in 2024/2025 volgende afnames te doen in Brazilië.

Voor de geadopteerden uit Brazilië hier in Nederland is het zaak zo snel mogelijk je DNA te laten testen, er zijn regelmatig aanbiedingen voor goedkopere DNA-testen.

Doen!!!!