Pessoas Desaparecidas
 
 Brasil e Holanda

De missie van PDBeH is:
Het sluiten van de adoptiecirkel.
De adoptiecirkel is de verbinding tussen
biologische ouders - geadopteerde - adoptieouders.
In de praktijk is het meestal: biologische moeder - geadopteerde - adoptiemoeder.
Zolang er geen contact is tussen deze mensen is de adoptiecirkel open en is er héél véél leed bij alledrie de onderdelen van deze cirkel.

Daarbij weegt de problematiek van de geadopteerde voor ons het zwaarst en dáár zijn we in eerste instantie voor aan het werk.

Problematiek van de geadopteerde kán zijn:

  • Een gevoel van leegte
  • Stuurloos zijn
  • Niet begrepen worden
  • Boosheid
  • Rollercoaster in je hoofd mbt biologische ouders - adoptieouders - weggegeven - niets waard
  • Verdriet (ik wil mijn échte moeder, wáár is ze, broers? zussen? waarom?)
  • Ontworteld
  • Genetische problemen?
  • Verlatingsangst (1 x in de prullenbak, wanneer de tweede keer?)
  • Angst voor herhaling (waardoor de geliefden in hun omgeving keer op keer 'getest' worden m.b.t. 'wanneer gooien ze mij wéér in de prullenbak'?)

Onze missie is het oplossen hiervan, de cirkel sluiten zodat de mensen verder kunnen met hun leven zónder alle onzekerheden.
Hoe dan?
Op verzoek van een Braziliaans geadopteerde persoon hier in Nederland gaan we zijn of haar biologische ouders vinden in Brazilië
Soms andersom:
Op verzoek van een Braziliaanse moeder gaan we haar zoon of dochter vinden die geadopteerd is door Nederlanders

Wanneer deze contacten zijn gemaakt is de adoptiecirkel gesloten, alle vragen kunnen beantwoord worden.
Geadopteerden krijgen antwoord op: Wie zijn mijn biologische ouders? Waarom 'weggedaan'?
Biologische ouders krijgen antwoord op: Is mijn kind gelukkig? Waar is mijn kind? Vergeeft mijn kind mij?
Adoptieouders krijgen rust: Eindelijk zien ze hun kind gelukkig, de kinderen wéten nu, kunnen verder met hun leven.
Wanneer de cirkel rond is wordt het leven van een biologische moeder ook beter, geen enkele moeder vergeet haar kind, óók moeders die hun kinderen om welke reden dan ook hebben afgestaan niet, ze zijn gewond tot diep in hun hart en deze wond kán dan helen.